އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ދައުރުގައި ނިމޭނެ: ޝާހް

270494_3_914f0a654879fc03cfa0b4b12119a02e72e4156c_large

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޝާހް ވިދާޅުވީ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސިއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫއުތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝާހް ވިދާޅުވީ، މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 20 ރަށެއްގައި އަދި އޮފިޑް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 4 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *