އެމްޑީޕީގެ މާހެފުން މާދަމާ ރޭ!

1526325460

އަންނަ ރޯދައިގެ ކުރިން ބާއްވާ މާހެފުން މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ، މާހެފުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ރޭގަނޑު 20:00 އިން 22:00 އަށް އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ކަމަށެވެ.

މި މާހެފުމަކީ އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ދާއިރާތަކުން އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުނަނަށް ދެއްވާ މާހެފުމެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *