ގަލޮޅުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ!

b_aOxsisCSg3b68t2i0Im3tAlcj

މާލެ ސިޓީ ގަލޮޅުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށްޓެއް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތައް މިއަދު މެންދުރު 14:00 އިން 16:30 އަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިގެއިތުން ކަރަންޓް ކެނޑުމާއެކު ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *