ގދ.މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

large_1599726486110jLO

ގދ.މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އަނިޔާވި އަންހެން މީހާއަށް ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަނީ ހައްޔަރުކުރި ފިރިހެން މީހާ އަންހެނަކު ގެއަކުން ނެރެގެން، މަގުމަތީ ދަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *