ނ.އަތޮޅު ތައުލީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

FtVfzVzaMAEOhcd

ނ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނެކްސްޓާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 4 ކްލާސްރޫމްގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށާއި، އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 110 ދުވަހުން ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް 4.56 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށްވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *