ދުރާލާ ޓިކެޓް ނަގައިގެން މޯލްޑިވިއަންއިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް!

file_ogn91g

ދުރާލާ ޓިކެޓް ނަގައިގެން ޓިކެޓުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނީ، އަންނަ މޭއި މަހުން ފެށިގެން ދުރާލާ ޓިކެޓް ނަގައިގެން ދަތުކުރާނަމަ 5 އިންސައްތަ އާއި 15 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ނަގާ ޓިކެޓުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ފެއާގެ ދަށުން ޓިކެޓް ނެގޭނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *