ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާ ޝާޒް ހަވާލުވާނީ ހޯމަ ދުވަހު

FsZ0-hIaMAEDJ5N

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި އިބްރާހިމް ޝާޒް އެ މަގާމަށް ހުވާ ކުރެއްވުން އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނީ، ޝާޒް މަގާމަށް ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ޖަހާއިރު ކަމަށާއި، އަދި ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޝާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ޝާޒް ނިކުމެ ޝާޒް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *