އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ 3 ނޮވެމްބަރުގެ ބިނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

whatsapp-image-2023-05-01-at-17

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ރާޖްނާތު ސިންގ ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި 1988 ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަޙީދުވި، ޝަހީދުންނަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުރެއްވެވި މި ޒިޔާރަތުގައި، އިންޑިއާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު، ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ވަނީ އޮނަރ ގާޑެއް އަރުވާފައެވެ. އަދި ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާ އިން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޙާޒިރުގައި ދިދަވެރިން، ޝަހީދުންގެ ބިނާގައި ދިދަ މައުންޓްކޮށް، ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި ހަމަހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާ އަކީ، 1988 ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަޙީދުވި، ޝަހީދުންގެ މަތިވެރި ޤުރުބާނީއާއި ކުރި އަގުހުރި ޖިހާދުގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ހަދާފައިވާ ބިނާއެކެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފްގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *