އެމްއާރްއެމްގެ އިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޕާޓީން ވަކިވާން ނިންމައިފި

227965_3_ae635c9e8eaf494a8e0330e2bab723abe2e83160_large

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ އިސް މެމްބަރުންތަކެއް އެ ޕާޓީން ވަކިވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމްއާރްއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ އިސް 11 މެމްބަރަކު ވަނީ ޕާޓީން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވައި، ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެމްއާރްއެމްގެ އިން ވަކިވި އިސް މެމްބަރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުން ހިމެނޭއިރު، އެ މެމްބަރުން ވަނީ ޕާޓީގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅާފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *