ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި-ޕާޕަސް ހޯލު ނިމުމަކާ ގާތަށް

FvbyjrNakAE8E0V

ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި-ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ، މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ވޭރިއޭޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރެވިފައިވާ އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ އޭ ބްލޮކް އަދި ބީ ބްލޮކް އޯވަރ ހެޑް ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް 7.75 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *