ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އެވިލާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

FzOHpDdaEAAyg1W

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ހަސަން (އެވިލާ) އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އެވިލާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އޭނާއާއެކު ބައެއް އެހެން ފަރާތްތައްވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ދައުރުގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ތަމްސީލް ކުރެއްވި އެވިލާ ޖޭޕީން ވަކިވެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ތާއިދު ކުރައްވަން ނިންމެވިކަން އިއުލާންކުރެއްވިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވަނީ ވެފައެވެ،

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *