އާތިފާ ގެއަށް ގޮސްފި، ހާލު ރަނގަޅު: ފުލުހުން

IMG_3145

ވިލިމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މ. އާޒާދީގުލްޝަން / އާޠިފާ ޢަބްދުﷲ (53އ) ގެއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އާތިފާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު 10:25 އެހައިކަންހާއިރު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކުރިތާ ހަ ގަޑިއިރެއްހާއިރު ތެރޭ ވަނީ ގެއަށް ގޮސްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *