ރައީސް ސޯލިހަކީ ނައިމޫނާ ލީޑަރެއް: މީކާއިލް

މެމްބަރު މީކާއީލް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ގައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަވައިފައިވާ ލީޑަރެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މީކާއިލް ވިދާޅުވީ ކުރިން ސަރުކާރަށް ފާޑުކީ ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ އިންތިޙާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމެވީ އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ނަމޫނާ ލީޑާޝިޕްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަންނަ މަހު 28ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގާ ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ އިތުރުން، އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *