ގދ.ގައްދޫ މަގު ހެދުން: އަމީރު އަހުމަދު މަގު ތާރު އެޅުމުގެ %70 ނިމިއްޖެ

FpEWtRbaEAASpW6

ގދ.ގައްދޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަމީރު އަހުމަދު މަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެފިއެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ، މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަމީރު އަހްމަދު މަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރު، މިހާތަނަށް 70 އިންސައްތައިގައި ތާރު އަޅައި ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 5.527 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހެދިގެން ދާނެއެވެ. އަދި މަގުތަކުގެ ސައިޑްވޯކްސް ހެދުމާއި ތާރު އެޅުމުގެ އިތުރުން ފެންް ހިންދުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް 138.73 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށްވެސް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *