އުނގޫފާރުގައި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

big_xIEsSc0jFMIr9ckUxwOl0P1lE

ރ.އުނގޫފާރުގައި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް ސައުސަން ކޮންސްޓަރަކްޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ސައުސަން ކޮންސްޓަރަކްޝަންއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 4 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މި މެންޓަލް ހެލްތު ޔުނިޓުގައި ކޮންސަލްޓޭޝަން 3 ރޫމާއި، ސައިކެޓްރީ އާއި ސައިކޮލޮޖިކަލް ފަރުވާގެ އިތުރުން ފެމިލީ ސަޕޯޓާއި ކައުންސިލިންގއަށް ޚާއްސަ ރޫމަކާއި، މީޓިންގް ރޫމަކާއި ވެއިޓިންގް އޭރިއާއަކާއި، ސްޓާފް އޭރިއާއެއް ހިމެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނަފްސާނީ ގޮތުން ހާލު ބޮޑު މީހުންނަށް އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދިނުމަށް ޚާއްސަ ވޯޑެއް ގާއިމުވެފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިވޯޑަކީ 5 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ވޯޑެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *