އިބޫ-އަސްލަމް އަށް ކާމިޔާބަށް އެދެން: ޕްރޮފެސާ އުގެއިލް

1_Facial-Recognition-Professor-Hassan-Ugail-from-Bradford-University

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ސޯލިހު އާއި ރައީސްގެ ނައިބެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދޭ ކަމަށް ޕްރޮފެސާ އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސެޕްޓެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލައްވާ "އިބޫއަސްލަމް" އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާ ކަމަށާއި، އަދި އެދެނީ ކަމީޔާބީއަށް ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް އަސްލަމް ކަނޑައެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ރައްޔަތުން އަންނަނީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރަމުންނެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެމްޑީޕީއާވެސް ގުޅެމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *