ކަނޑުމަތިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

060813-photo 5878772873819172867 2

ވ.އަތޮޅު ފަޅު ރަށެއް ކައިރިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހަށިގަނޑު ފެނުނީ އެ އަތޮޅު ވެންފަރު ފަޅުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ކަނޑުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެނގުނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:00 ޖެހިއިރު ބަޔަކު ރިޕޯޓް ކުރުމުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ އިރު ހަށިގަނޑު އޮތީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *