ހޯރަފުށީގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

F35bKbhbIAA9OuA-1024x768

ހއ.ހޯރަފުށީގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޕީޓީ ސިޓްރަމަސް ހެވީ އިންޑަސްޓްރީސްއިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތު ފްލެކްސިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ޕީޓީ ސިޓްރަމަސް ހެވީ އިންޑަސްޓްރީސްއިން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތު ފްލެކްސިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް 85.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާއިރު، ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ހިދުމަތްތައް އިތުރުކުރަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *