ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ފޯޓާސް ލިސްޓު އެމްޑީޕީން އާންމުކޮށްފި

299624_3_a2f977b088b8b50c1130484be20d41d7d8408566_large

މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މި ލިސްޓް އާންމުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު އާންމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކަށް ރިޔާއަތް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން ޝަކުވާތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް 459 މެމްބަރުން އެމްޑީޕީން ވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި 57،255 މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާއިރު، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *