11 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގަނެ، 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖޖss

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 11.26 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގަނެ، 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ހަވީރު ފުލުހުންގެ ކައުންޓާ-ނާކޮޓިކްސް ޓީމުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 11.26 ކިލޯގެ ކެނަބިސްއާއެކު 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައި ވަނީ މާލޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދުގައި ކަމަށް ކޮމިޝަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *