ހުޅުމާލެއިން ފެނުނީ ލައްގާފައި ހުރި ކަށިތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ: ފުލުހުން

120967_3_94f0b6a636bf83ed441b217d81402854d69bbe81_large

ރެޑްބުލް ޕާކާ ދިމާލު އަތިރިމަތިން ފެނުނު އިންސާނެއްގެ ކަށިތަކަކީ ލައްގާފައި ހުރި ކަށިތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އިންސާނެއްގެ ކަށިތަކެއް ފެނިގެން އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 5:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ފެނުނު ކަށިތައް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް، ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *