މޫކޭއަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަނީ

d5t63I2q1GmMBPIxo55b9016PlI7bGOMjgF0b8HC

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލިމަނިކު (މޫކޭ) އަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އާރްޑީސީގެ އެމްޑީ މޫކޭއަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައި، އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މޫކޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ހަވީރު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ސައިކަލުގައި ދަނިކޮށް ދަރިފުޅާ އޭނާއާ ދިމާއަށް ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަދައްކާ، ގަޔަށް އަތްލާ މީހަކު މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެމީހާ ވަނީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލާނެ ކަމަށް އިންޒާރުވެސް ދީފައި ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *