އިހަވަންދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

FmlofZjagAAz2rU-1024x590

ހއ.އިހަވަންދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ޑުޕްލެކްސް ކިޔާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ޕްރޮޖެކްޓްއަށް ފައިނޭންސް ކުރަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ.

އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިންއަކާއި ސާވިސް ބިލްޑިންއެއް ހިމެނޭގޮތަށް އިމާރާތްކުރާ 30 އެނދުގެ މި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ޑުޕްލެކްސްއާ ހަވާލު ކުރީ 18 މަސް ދުވަހުން ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް 123.30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *