ޝެންގެން ގައުމުތަކަށް އީ-ވިސާގެ ފުރުސަތު ފަހިވެއްޖެ

big_zDQx9SnavceTyRgECnR8KNmhJ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ނަގަން ޖެހޭ ޝެންގެން ވިސާ އޮންލައިންކޮށް އީ-ވިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ފަހިވެއްޖެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެކްސް ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި، ދިވެހިންނަށް މި ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވީތީ ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލުން މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ އިދާރީ ތައްޔާރީތަކަށްފަހު، މިކަން ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ތާރީޚެއް ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. މި އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމުން ޝެންގެން ވިސާ ނެގުމަށް ދިވެހިން ބޭރު އެއްވެސް ގައުމަކަށް ނުގޮސް، ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް އީ-ވިސާ ނެގޭނެއެވެ.

ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ މިދިޔަ 5 އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެެވެ.

މިހާރު ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް ކުރިން ވިސާ ނެގުމަކާ ނުލައި 101 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރެވެއެވެ. ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަކީ މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ޕާސްޕޯޓެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *