އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ބަލައިގަނެ، ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

I8ULQVUJDFk5EaFw4PW91FU8Kv8gMxXeHU1qmsut

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބްރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް މިއަދު ފޮނުވައިފިއެވެ.

"ތޭވީސް" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އީވާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، އޭނާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އެމްޑީޕީން އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 50 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހަމަކޮށް މި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ އޭނާ މަޖިލިސްގެ ގަވައިދާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *