ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީ އިމާރާތް ނިމިއްޖެ

large_167437719235JbMv

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީ އިމާރާތުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މަޝްރޫއަށް 20.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައިވާއިރު، މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ވަނީ ކުޅުދުުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.

މިގޮތުން މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބަލި މީހުން ބަލާ 21 ކޮޓަރި، ފަރުވާދޭ ކޮޓަރިއެއް، ޕްރޮސީޖާ ކޮޓަރިއެއް، ނާސިން ސްޓޭޝަނެއް، ވެއިޓިން ލޯންޖެއް، ކިއު ސިސްޓަމެއް އަދި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *