މޫސުން ވަރަށް ގޯސް: އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް

254574_3_a1e743b7f270862cde9fcd2537f20299b4fb1c58_large

މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވެ، އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ، ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ފެންބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު 1:30 އިން ފެށިގެން 3:20 އާ ހަމައަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އިން ވަނީ އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ނެރެފައިވާ އޮރެންޖް އެލާޓާއެކު މޫސުމަށް ސަމާލުވެ، މުދަލަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އިރުވައި މޫސުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރިޔަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން ކަނޑުދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ އޮފީހުން އެދެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *