އާބަންކޯގެ ނަން އަނބުރާ އެޗްޑީސީއަށް ބަދަލުކުރަނީ

l_168037215449tBF7-q5ds5ccp77wy7zxh8kur7cx8hnm1qwllu99qp0jvhs

އާބަންކޯގެ ނަން އަނބުރާ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

"ތޭވީސް" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާބަންކޯގެ ނަން ކުރިން އެ ކުންފުންޏަށް ކިޔަމުން އައި އެޗްޑީސީއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އޮޅުންތަކެއް އަރަމުންދާތީއެވެ.

އެޗްޑީސީގެ ނަން އާބަންކޯއަށް ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު އެ ކުންފުންޏަށް 22 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން އެ ނަން އަނބުރާ އެޗްޑީސީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ކުރިންވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *