ވެލެއްސަރު ރިސޯޓް ކައިރިން މަރުވެފައި އޮތް ދިވެއްސަކު ފެނިއްޖެ

20140707_133228_e3cc5c122f

ވެލެއްސަރު ރިސޯޓް ކައިރިން ކަނޑުމަތިން މަރުވެފައި އޮތް ދިވެއްސެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ވެލެއްސަރު ރިސޯޓް ކައިރިން ކަނޑުމަތިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިގެން މިއަދު 09:11 ހާއިރު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަރުވެފައި ވަނީ ކ.އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަން މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *