މާލެއަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަަން އައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

Screenshot 2024-01-28 000136

މާލެއަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައި ދިވެއްސަަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މާލެއަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައިސް ހުރި މީހެއްގެ ހަބަރެއް ނުވާ ކަމަށް މިރޭ 20:50 ހާއިރު ރިޕޯޓް ކުރުމުން، އެމީހާ މާލެ އައިސް ހުރި ގެއަށް ގޮސް ބެލިއިރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ 67 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، އެމީހާ މިހާރު އެތަނުން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަަނީ ބުނެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *