މިހާތަނަށް ގުނި ފޮށިތަކުން ބޮޑުތަނުން ކުރީގައި ރައީސް އިބޫ!

sdgsdg

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި މިހާތަނަށް ބަންދުކޮށް، ގުނި ވޯޓު ފޮށިތަކުން ބޮޑުތަނުން ކުރީގައި އޮތީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްދު ސޯލިހުކަން ނަތީޖާއިން ހާމަވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިހާތަނަށް އިއުލާންކުރި ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 70 އިންސައްތައަށްވުރެ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ރައީސް އިބޫއެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 30 އިންސައްތައެވެ.

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 09:00 އިން 17:00 އަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ބަންދު ނުކުރަނީ މައްސަލަ ޖެހުނު ބައެއް ފޮށިތަކުގައެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ޖެހުނު ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރާނީ ވޯޓުލާ މުއްދަތު ހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *